Ďalšie činnosti

Inžinierska geodézia:

– vytýčenie stavieb

– porealizačné zamerania

– kubatúry

– žeriavové dráhy

 

Vytyčovacie plány

vytycovacie_plany