Zameranie rozvodne TR110

Geometrický plán na VB TR Banovce nad Bebravou

Polohopis a výškopis TR Banovce nad Bebravou

Porovnanie stavu KN so skutočnosťou TR Banovce nad Bebravou

Určenie definičnych bodov TR Banovce nad Bebravou