Vytýčenie hranice

Vytýčenie hranice Mikov Dvor

Vytýčnie hranice RIBE k_u D_Krškany

Vytyčovací plán Kulmanova