Geometrický plán na vecné bremeno 22kV

GP 202-2014 Dolné Žemberovce

Tabulka GP 202-2014 Dolné Žemberovce

VV1 VV2 VV3 VV4 VV5