Čo je geodézia

Geodézia je veda presného merania a zaoberá delením zeme a pôdy. Skúma, merania a zisťuje polohy objektov na zemi.

 

Množstvo organizácií používa geodéziu k mapovaniu morských brehov, vytyčovaniu hraníc krajín, k zlepšovaniu prepravy a k bezpečnejšej navigácií.

 

V bežnom živote je geodézia potrebná hlavne pri manipulácií s nehnuteľným majetkom.

 

Geodézia sa používa pri vytyčovaní hraníc pozemkov, pri zameriavaní stavieb a budov, pri meraní objektov na pozemkoch a pod. Geodéziu vykonáva na to určený odborník – geodet.