Geodet

Práca geodeta je nutná pri každej novej stavbe alebo rekonštrukcií stavby pri ktorej sa mení jej pôvodné osadenie. Geodet je taktiež potrebný pre vymeranie pozemkov a parciel na akékoľvek účely. Práca geodeta môže často predísť zbytočným susedským sporom vzniknutým pre neoprávnené užívanie cudzieho pozemku.

 

Geodet je zväčša vysokoškolsky vzdelaný odborník, ktorý vykonáva geodéziu a geodetické činnosti ako:

 

– vymeriavanie pozemkov,  určovanie pozemkov, zobrazovanie trojrozmerných objektov, bodových polí a trás.

– zhromažďuje informácie k pozemkom a parcelám a následne tieto informácie použije na geometrické plánovanie a efektívnu správu pozemkov a stavieb, ktoré sa na týchto pozemkoch nachádzajú.

– Geodet sa zaoberá výskumom a dokumentáciou povrchu zeme.

– jednou z najhlavnejších činností geodeta je “geometrický plán“.

geodet_nitra